Điều khoản dịch vụ

Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với SEALOOKS.NET

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm. Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Quy định chung

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Điều 1: Trách nhiệm của khách hàng.

1. Khách hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ những thông tin, cách thức của các hình thức nạp, sử dụng dịch vụ được đăng tải công khai trên website SEALOOKS.NET và trong mọi trường hợp chịu trách nhiệm về việc lựa chọn hình thức nạp vào tài khoản điện thoại, tài khoản game của mình và cam kết loại trừ trách nhiệm của SEALOOKS.NET khỏi những thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định này, quy định quản lý và sử dụng tài khoản trên SEALOOKS.NET và các quy định liên quan.
3. Do khách quan, chủ quan mà SEALOOKS phải tạm ngừng/ngừng một hay một số dịch vụ thì tùy từng trường hợp mà SEALOOKS sẽ áp dụng những chính sách xử lý bảo vệ quyền lợi khách hàng. Khách hàng đồng ý và chấp nhận những chính sách do SEALOOKS đưa ra.
4. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo mật, sử dụng đối với việc sử dụng trong tài khoản của mình.
5. Trường hợp sự kiện bất khả kháng, các sự cố như lỗi hệ thống, đường truyền cáp, kỹ thuật bị trục trặc xảy ra, khách hàng đồng ý và hoàn toàn chấp nhận những rủi ro có liên quan.
6. Loại trừ SEALOOKS khỏi nghĩa vụ pháp lý phát sinh do vi phạm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của SEALOOKS.

Điều 2: Trách nhiệm của SEALOOKS.

1. Duy trì ổn định trị giá, chiết khấu, thẻ điện thoai, thẻ game, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do SEALOOKS cung cấp.
2. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng, chuyển đổi sử dụng sang các công cụ trao đổi của sản phẩm, dịch vụ được SEALOOKS cho phép.
3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân, thông tin của chủ tài khoản, SEALOOKS không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
4. Nghiên cứu và đưa thêm các sản phẩm, phương thức thanh toán hiệu quả, tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ được thuận lợi.
5. Thông tin công khai, kịp thời tới khách hàng khi có sự thay đổi, bổ sung về chính sách SEALOOKS trên website SEALOOKS.NET
6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng theo Quy chế này. Có giải pháp hỗ trợ cho khách hàng khi ngừng hoạt động sản phẩm, dịch vụ mà SEALOOKS cho phép sử dụng. Chính sách hỗ trợ do SEALOOKS, được SEALOOKS.NET quyết định và thông tin công khai trên website của sản phẩm, dịch vụ bị ngừng hoạt động.
7. Trong trường hợp xảy ra các sự cố nêu tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này, SEALOOKS cam kết sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp để hạn chế thiệt hại cho khách hàng.

Điều 3: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ mà SEALOOKS.NET cho phép sẽ được ưu tiên giải quyết theo các quy định sử dụng của sản phẩm, dịch vụ đó, trường hợp không giải quyết được thì thực hiện theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình nạp và sử dụng phải được gửi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của SEALOOKS.NET ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. SEALOOKS.NET sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
3. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với SEALOOKS, SEALOOKS.NET tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp thỏa thuận không thành, SEALOOKS căn cứ log hệ thống để giải quyết. Quyết định của SEALOOKS.NET là quyết định cuối cùng.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Admin SEALOOKS.NET